روند یک پروژه

فاز اول : بررسی و تعیین ابعاد و اندازه ها

 1. خروجی ابعاد چاهک (عرض / عمق / ته چاه / اورهد / طول مسیر)
 2. تعیین ابعاد موتورخانه و محل آن (طول / عرض / ارتفاع / بالا یا پایین)
 3. تعیین ابعاد کابین (یک طرف درب / دوطرف درب شامل درب های مجاور یا درب های روبرو)
 4. تعیین نوع درب ها و ابعاد آن (لولایی / تلسکوپی / سانترال / طول / عرض / ارتفاع)
 5. تعیین موقعیت دربها و سمت بازشو (یک طرف / دوطرف / چپ / راست)
 6. نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدنی / سربی و روکش دار در ابعاد مختلف)
 7. موقعیت وزنه تعادل (پشت کابین / بغل کابین)

فاز دوم : بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات و عوامل موثر در انتخاب تجهیزات

 1. نوع استاندارد (EN 81)
 2. سرعت آسانسور
 3. ظرفیت آسانسور
 4. طول مسیر حرکت (تراول) آسانسور
 5. ابعاد و اندازه ها (چاهک / موتور خانه / کابین / درب ها)
 6. نوع کاربری آسانسور
 7. محیط کاربری آسانسور
 8. انتخاب نوع و کیفیت حرکت آسانسور

فاز سوم : تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی

 1. نحوه اسکلت فلزی و آهن کشی جهت چاهک های آجری (محل نصب براکت های ریل)
 2. نحوه پلیت گذاری جهت چاهک های بتونی (محل نصب براکت های ریل)
 3. نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسور جهت عملیان نصب
 4. مشخص نمودن محل سوراخ های سکوی موتورخانه
 5. نحوه بتن ریزی کف چاهک و محل قرارگرفتن بافرها
 6. نحوه آماده سازی محل های نصب درب ها
 7. محاصبه نیروهای وارده به سازه اصلی چاه
 8. مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف / هواکش موتورخانه و چاهک / درب ورودی / محل تابلوی سه فاز)
 9. تهیه نقشه های کنترل فرمان  و نحوه سیم کشی چاهک و موتورخانه
 10. ارائه دستورالعمل های کابل کشی و آماده سازی تابلوی سه فاز جهت کارفرما
 11. انجام بازرسی فنی لازم و تحویل تجهیزات به کارفرما (تحویل موقت)
 12. هماهنگی جهت بازرسی نهایی توسط شرکت بازرسی و استاندارد ایران و اخذ تاییدیه مربوطه (تحویل قطعی)
TOP