سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور مهم ترین اقدام پس از نصب آسانسور می باشد.

آسانسور وسیله ای است با قطعات مکانیکی و الکترونیکی متعدد که هر کدام از این قطعات به تنهایی می تواند جان استفاده کنندگان خود را به خطر بیندازد.آسانسور برای کارایی بهتر و رسیدن به عمر مفید خود نیاز به یک تیم سرویس دهنده متخصص دارد که با سرویس و نگهداری دوره ای (ماهانه ) طبق چک لیست خود آن را در حالت ایمن نگاه دارند.تمرکز این شرکت بر ارتقاء روز افزون کیفیت سرویس و نگهداری و همچنین کاهش تعرفه های این نوع خدمات می باشد.

مزایای سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور

  • سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص
  •  استهلاک کمتر قطعات آسانسور
  •  بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر
  •  استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه
  •  عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی
  •  رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان
  •  امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور
TOP